CUỘC THI THẢ TRỨNG TỪ TRÊN CAO – CHƯƠNG TRÌNH HÈ KHỐI TRUNG HỌC 2020

Học sinh từ khối 6 đến 8 đã tham gia cuộc thi thả rơi trứng từ trên cao trong tuần cuối cùng của Chương trình Học hè 2020. Cuộc thi này thử thách học sinh về khả năng ứng biến và ứng dụng khoa học để mang lại lợi thế cho bài thi của mình. Sau khi có một khoảng thời gian tìm hiểu về các luật thi và các yêu cầu xung quanh cuộc thi, mỗi nhóm đã tự tạo ra một vật dụng để chuyên chở quả trứng khi nó được thả rơi từ lầu ba xuống đất. Vật dụng này được đánh giá theo ba tiêu chí: Khả năng bảo vệ quả trứng, Hình thức và Thiết kế. Đội thắng cuộc là một nhóm các học sinh lớp 6, đội trưởng là bạn Anh. Xin chúc mừng đội thắng cuộc!