LỚP TOÁN KHỐI 7/8 VỚI THẦY JERGUS – CHƯƠNG TRÌNH HÈ KHỐI TRUNG HỌC 2020

Hôm nay, 23/07/2020, học sinh khối Trung học tiếp tục khám phá về âm thanh và sóng âm thanh. Mục tiêu của bài học là nhằm thực hiện một số mô phỏng để tìm ra cách mà các sóng âm di chuyển trong không khí. Kết thúc bài học, học sinh đã xác định được sóng âm nào nghe vui tai (có thể được sử dụng để tạo nên âm nhạc) và sóng âm nào nghe chói tai (có thể tạo nên tiếng ồn). Trong phần cuối cùng của tiết học, giáo viên và học sinh đã cùng nhau tạo ra chất lỏng PHI NEWTON. Chất lỏng này sẽ được sử dụng trong một thí nghiệm thú vị vào tuần sau.