PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT – CHƯƠNG TRÌNH HÈ KHỐI TIỂU HỌC VÀ MẦM NON 2020

Tuần này, các học sinh của Chương trình Học hè khối Tiểu học tiếp tục luyện tập Kỹ Năng Thiết kế Kỹ thuật của mình. Các em được giao nhiệm vụ tạo nên một phương tiện giao thông 4 bánh có thể được đẩy đi bằng sức gió từ một chiếc quạt. Các chất liệu mà các em sử dụng để làm nên phương tiện giao thông này bao gồm đất sét, que gỗ thủ công, giấy thủ công, dây gai,  at their disposal were clay, craft sticks, construction paper, jute, dây ràng, que xiên thịt, hồ nóng và băng keo. Các em đã dành ra cả tuần để điều chỉnh và cố gắng hoàn thiện thiết kế của mình cho ngày chạy thử phương tiện. Mặc dù chỉ có hai trong tổng số 8 phương tiện có thể “chạy” được với sức đẩy của gió, phần lớn các phương tiện đều có thể chạy được nhờ vào sức đẩy của các “kỹ sư” đã tạo nên tác phẩm. 

Vào cuối bài tập, mỗi đội đều nhìn nhận và xem xét những lý do vì sao thiết kế của đội mình thất bại hoặc thành công. Các lý do bao gồm: bánh xe quá năng, chiếc xe quá nhẹ, bánh xe quá cứng và chiếc xe quá nặng. Học sinh cần phải tham gia vào các bài tập tự nhìn nhận này. Giống như tất cả những nhà thiết kế, kỹ sư và người khởi tạo, sản phẩm của bạn thường cần phải được điều chỉnh để có thể hoàn thiện. Bên cạnh đó, học sinh cũng có thể phát triển kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp và sáng tạo.